De website Bijscholing Wmo

De website Bijscholing Wmo

Op deze website vindt u een overzicht van trainingen, cursussen, opleidingen en bijscholingen op het gebied van de Wmo van verschillende landelijke aanbieders. Bent u een sociale professional, personeelsmanager, manager of directeur van een organisatie in de uitvoering van de Wmo? Deze website biedt u scholingsaanbod waarmee deelnemers kennis kunnen bijspijkeren en houding en vaardigheden kunnen versterken.

Alle opleidingen zijn op dezelfde manier beschreven. Zo kunt u de verschillende scholingsmogelijkheden makkelijk met elkaar vergelijken. Er is open aanbod, maar maatwerk in de organisatie zelf, is ook mogelijk. Ook zijn er e-learning trainingen opgenomen. U kunt makkelijk zoeken op onderwerpen. Filters bieden de mogelijkheid om eenvoudig te zoeken op thema, sector en beroepsgroep.

Aanleiding
Sociaal werk is verwikkeld in een complexe uitdagende transformatie. De urgentie om te vernieuwen en goed op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen is belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd is er sprake van behoud en voortzetting van datgene wat goed is en geborgd moet worden. Organisaties, van klein tot groot, van specifieke werksoort tot breed welzijn, zoeken vaak zelf hun weg in het scholingsaanbod om te kunnen voldoen aan de eisen die de Wmo stelt. Dit kost veel tijd en blijft soms steken bij de bekende aanbieders. Het ministerie van VWS heeft Movisie daarom gevraagd het scholingsaanbod voor professionals en organisaties zichtbaar te maken op deze website.

Drempelvrij aanbod
Het aanbod  wordt zo drempelvrij mogelijk geplaatst. Er vindt geen toetsing van aanbieders vooraf plaats, wel zijn er enkele voorwaarden waar aanbieders zich aan moeten houden. Bij gecertificeerde opleidingen staat dit in de beschrijving. Er zijn ook ervaringen van deelnemers opgenomen. Zij worden verzocht een review te plaatsen, zodat anderen gebruik kunnen maken van hun ervaringen.

  • Bent u op zoek naar scholingsaanbod op een thema dat er niet bij staat of heeft u hulp nodig bij het zoeken? Vul dan het contactformulier in.

Voor aanbieder/opleiders
Biedt u zelf een na- of bijscholing aan en wilt u dat dit aanbod zichtbaar wordt in deze website? Kijk dan bij:  OPLEIDERS

Aandacht in de media
Het tijdschrift Zorg en Welzijn publiceerde vlak na de lancering van de website een artikel over deze website.