Keuzehulp

Gericht op zoek naar bij – of nascholing?

Hier vindt u tips om de bij- of nascholing te vinden die goed bij uw ontwikkeling past of bij die van uw medewerker. De test over Wmo-competenties helpt om uw keuze te onderbouwen. Ook krijgt u ideeën hoe u meer uit de gekozen scholing kunt halen.

 • Breng uw vraag in kaart. Wat wilt u bereiken met het volgen van een scholing/training of opleiding?
 • Tip: formuleer de vraag in de ik-vorm en positief.
 • Probeer deze leervraag eventueel in kleinere onderdelen/onderwerpen in te delen.
 • Ga na wat u anders moet kunnen, weten of doen na afloop van de scholing. Zijn er Wmo-competenties die u wilt versterken?
 • Hoe leert u het meest effectief? Wat werkt voor u goed om iets nieuws te leren? Studeren, oefenen, reflecteren, met anderen uitwisselen? In het scholingsaanbod is de ‘aanpak’ uitgebreid beschreven. Kijk bij de scholing van uw keuze of de aanpak past bij uw voorkeurstijl.
 • Is er al kennis binnen uw organisatie aanwezig en is deze beschikbaar? Dan kunt u misschien van een collega leren of een uitwisselingsbijeenkomst organiseren. Of heeft u juist behoefte aan kennis van buitenaf?
 • Zijn er meer mensen binnen de organisatie of regio die behoefte hebben aan een training op eenzelfde thema? Kijk dan of er mogelijkheden zijn voor een maatwerktraining in uw organisatie of netwerk. De training wordt dan specifiek aangepast aan jullie leervragen en organisatie. In de omschrijvingen is aangegeven of maatwerk mogelijk is.
 • Is er tijd en ruimte om na de opleiding verder te leren en te oefenen op de werkplek? Zo niet, dan loopt u het risico dat de investering weinig oplevert. Kijk of u iets aan de planning kunt veranderen.

Wilt u meer inzicht in uw professioneel handelen en leervragen duidelijk krijgen?

De reflectietool helpt om leervragen duidelijker te krijgen en inzicht te krijgen in uw professionele kwaliteiten en uitdagingen. De tool daagt uit om een ontwikkelplan op te stellen en in actie te komen. U beantwoordt stellingen die gaan over tien Wmocompetenties, waaronder het versterken van de eigen kracht van burgers.

Ook is de mogelijkheid van 270° feedback opgenomen. Professionals bespreken hun ontwikkelpunten dan met collega’s en leidinggevende. De reflectietool geeft ook de gelegenheid om als team een overzicht te krijgen van sterke en minder sterke competenties.

Vul de Reflectietool in op www.wmoreflectietool.nl. In 15 minuten beantwoordt u stellingen over de tien Competenties Maatschappelijke Ondersteuning.

Tips om verder te leren op de werkplek.

 • Fouten maken mag. Werken met dit motto is een randvoorwaarde om te kunnen leren.
 • Werk in duo's. Dit levert informatie op en is inspirerend.
 • Creëer ruimte om te experimenteren met wat u heeft geleerd. Daag uzelf uit om het werk anders te doen dan u gewend was. Dat voelt onwennig, maar alleen door toe te passen en te reflecteren ontwikkelt u nieuwe gedrag en praktijkinzicht.
 • Wissel kennis en ervaring met andere deelnemers van een training uit. Vraag of u een dagdeel met een van hen kunt meelopen of wissel casuïstiek uit via de mail.
 • Vraag uw interne en externe collega’s regelmatig om feedback.
 • Evalueer samen met klanten. Dat is een goede manier om feedback krijgen over de gestelde doelen en het op basis daarvan zo nodig  bijstellen van uw professioneel handelen.