Keuzehulp

Gericht op zoek naar bij – of nascholing?

Hier vindt u tips om de bij- of nascholing te vinden die goed bij uw ontwikkeling past of bij die van uw medewerker. De test over Wmo-competenties helpt om uw keuze te onderbouwen. Ook krijgt u ideeën hoe u meer uit de gekozen scholing kunt halen.

 • Breng uw vraag in kaart. Wat wilt u bereiken met het volgen van een scholing/training of opleiding?
 • Tip: formuleer de vraag in de ik-vorm en positief.
 • Probeer deze leervraag eventueel in kleinere onderdelen/onderwerpen in te delen.
 • Ga na wat u anders moet kunnen, weten of doen na afloop van de scholing. Zijn er competenties die je wil versterken? Kijk voor meer informatie bij het Beroepscompetentieprofiel  sociaal werker. Gebruik de Competentiewijzer om te  kijken welke competenties je nog wil versterken.
 • Hoe leert u het meest effectief? Wat werkt voor u goed om iets nieuws te leren? Studeren, oefenen, reflecteren, met anderen uitwisselen? In het scholingsaanbod is de ‘aanpak’ uitgebreid beschreven. Kijk bij de scholing van uw keuze of de aanpak past bij uw voorkeurstijl.
 • Is er al kennis binnen uw organisatie aanwezig en is deze beschikbaar? Dan kunt u misschien van een collega leren of een uitwisselingsbijeenkomst organiseren. Of heeft u juist behoefte aan kennis van buitenaf?
 • Zijn er meer mensen binnen de organisatie of regio die behoefte hebben aan een training op eenzelfde thema? Kijk dan of er mogelijkheden zijn voor een maatwerktraining in uw organisatie of netwerk. De training wordt dan specifiek aangepast aan jullie leervragen en organisatie. In de omschrijvingen is aangegeven of maatwerk mogelijk is.
 • Is er tijd en ruimte om na de opleiding verder te leren en te oefenen op de werkplek? Zo niet, dan loopt u het risico dat de investering weinig oplevert. Kijk of u iets aan de planning kunt veranderen.

De competentiewijzer voor het sociaal werk

Een goede hulp bij het uitzoeken wat je wil leren is de Competentiewijzer voor sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Met deze tool kun je checken welke competenties je al beheerst en welke je nog aan kunt scherpen. Zo maak je kennis met de beroepscompetenties die nu en in de toekomst van je gevraagd worden. Je onderzoekt waar je staat en hoe je je verder kunt ontwikkelen.

De competentiewijzer helpt je:

 • inzicht te krijgen in waar je staat en waar jij je nog kunt ontwikkelen;
 • te ontdekken of jij je accent in je werk wilt verleggen (zie leefgebieden);
 • je loopbaanbudget beter in te zetten;
 • je jaargesprek goed voor te bereiden;
 • bij je beroepsregistratie;
 • samen met je team te bekijken welke competenties jullie als team verder willen ontwikkelen.

Klik hier voor de Competentiewijzer

In het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker staat welke competenties sociaal werkers in huis moeten hebben om nu, en in de nabije toekomst, goed invulling te geven aan hun dagelijkse werk. Het profiel kan sociaal werkers helpen om inzicht te krijgen in waar zij nu staan en waarin zij zicht verder willen ontwikkelen. 

Wmo Reflectietool

Bent u werkzaam op het brede terrein van de Wmo maar niet in Welzijn of Maatschappelijke dienstverlening dan kunt u ook gebruik maken van de Reflectietool

Tips om verder te leren op de werkplek.

 • Fouten maken mag. Werken met dit motto is een randvoorwaarde om te kunnen leren.
 • Werk in duo's. Dit levert informatie op en is inspirerend.
 • Creëer ruimte om te experimenteren met wat u heeft geleerd. Daag uzelf uit om het werk anders te doen dan u gewend was. Dat voelt onwennig, maar alleen door toe te passen en te reflecteren ontwikkelt u nieuwe gedrag en praktijkinzicht.
 • Wissel kennis en ervaring met andere deelnemers van een training uit. Vraag of u een dagdeel met een van hen kunt meelopen of wissel casuïstiek uit via de mail.
 • Vraag uw interne en externe collega’s regelmatig om feedback.
 • Evalueer samen met klanten. Dat is een goede manier om feedback krijgen over de gestelde doelen en het op basis daarvan zo nodig  bijstellen van uw professioneel handelen.