Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling

Aanbieder: 
TrainersHuiselijkGeweld.nl
Lesduur: 
Contacturen open aanbod tussen 3 en 12 uur; zelfstudie 2 tot 4 uur.

Opleidingsniveau:

Tijdens de training wordt onder andere ingegaan op de vragen: Hoe implementeer ik de meldcode binnen de organisatie? Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers signaleren en met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen? Op welke wijze kan ik medewerkers begeleiden in het bespreken van zorgen met een cliënt, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat? Wat zijn aandachtspunten bij het coachen van de medewerkers? En bij het implementatieplan?

Resultaat

U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
U heeft een Plan van aanpak ontwikkeld voor uw organisatie.
U bent in staat om de meldcode te implementeren en door te ontwikkelen voor uw organisatie.
U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
 • Werkt samen en versterkt netwerken
 • Signaleert en speelt in op veranderingen

Inhoud

Huiselijk geweld, partnergeweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling:

 • aard en omvang;
 • beschermende en risicofactoren;
 • de geweldspiraal bij partners;
 • privacy en beroepsgeheim;
 • dossiervorming;
 • kindcheck;
 • veiligheid en basiszorg

Aandachtsgebieden:

 • handelen volgens de meldcode;
 • verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • implementeren van de meldcode;
 • steunen, adviseren en motiveren van collega’s;
 • communiceren, informeren en profileren binnen de organisatie.

De training is bedoeld voor leidinggevenden (manager/teamleider) en/of staf.

Aanpak

Het programma wordt opgebouwd volgens de leerstijlen van Kolb. In de praktijk betekent dit dat theorie en oefenen in de praktijk (of een simulatie) wordt afgewisseld met interactie, uitwisseling en reflectie. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek.
Deelnemers worden actief gestimuleerd in het eigen leerproces. Bij de start van de training worden leerwensen van deelnemers geïnventariseerd en aan het eind van de training worden de leerwensen geëvalueerd. De training kan via blended learning worden aangeboden.

Uit de deelnemersevaluatie

“De training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld is de basis om de aandachtsfunctionaris rol uitvoerbaar te maken.”
“De training Aandachtsfunctionaris geeft mij de tools om mijn functie als aandachtsfunctionaris uit te voeren, praktische handvatten en slimme weetjes.”
“Wij hebben met veel interesse en plezier deze training gevolgd en veel informatie meegekregen die de basis is voor verdere implementatie. De training sluit zeer goed aan op het vervolg wat wij er zelf aan willen geven.”

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: De exacte prijs van de training is afhankelijk van de trainer die deze training uitvoert.
Locatie: diversen

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Meer informatie

Op de website van TrainersHuiselijkGeweld.nl.