Aanpak Ouderenmishandeling

Aanpak Ouderenmishandeling

Aanbieder: 
TrainersHuiselijkGeweld.nl
Lesduur: 
Contacturen open aanbod tussen 3 en 12 uur; zelfstudie 2 tot 4 uur.

Opleidingsniveau:

De training Aanpak Ouderenmishandeling biedt kennis en vaardigheden om de verschillende vormen van ouderenmishandeling effectief aan te pakken.

Resultaat

U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over het werken met de meldcode bij (vermoedens van) ouderenmishandeling.
U kunt werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw sector.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Versterkt eigen kracht en zelfregie
 • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
 • Signaleert en speelt in op veranderingen

Inhoud

Ouderenmishandeling:

 • aard en omvang;
 • beschermende en risicofactoren;
 • privacy en beroepsgeheim;
 • dossiervorming.

Stappen van de meldcode:

 • in kaart brengen van signalen;
 • overleg met collega’s, aandachtsfunctionaris en Veilig Thuis;
 • in gesprek over geweld;
 • wegen van het geweld;
 • beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis;
 • verantwoordelijkheden, taken en grenzen

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerker, leidinggevenden (manager/teamleider), staf en/of bestuurlijk (directeur/bestuurder).

Aanpak

Het programma wordt opgebouwd volgens de leerstijlen van Kolb. In de praktijk betekent dit dat theorie en oefenen in de praktijk (of een simulatie) wordt afgewisseld met interactie, uitwisseling en reflectie. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek.
Deelnemers worden actief gestimuleerd in het eigen leerproces. Bij de start van de training worden leerwensen van deelnemers geïnventariseerd en aan het eind van de training worden de leerwensen geëvalueerd. De training kan via blended learning worden aangeboden.

Uit de deelnemersevaluatie

“Ik ben gestart en wist weinig over ouderenmishandeling. Door de training heb ik handvatten gekregen waarmee ik op een empathische wijze het gesprek aan kan gaan met de ouderen bij ons als dat nodig is.”
“Prettige training waarbij met een goede balans tussen theorie, casuïstiek en oefenen. Ik weet nu meer over signalen en wat ik kan doen als ik een vermoeden van ouderenmishandeling heb.”

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: De exacte prijs van de training is afhankelijk van de trainer die deze training uitvoert.
Locatie: diversen

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De trainers verzorgen accreditatie zelfstandig of in samenwerking met de opdrachtgever.

Meer informatie

Op de website van TrainersHuiselijkGeweld.nl