Adviseur Jeugd en Gezin

Adviseur Jeugd en Gezin

Aanbieder: 
Bestuursacademie Nederland
Lesduur: 
16 dagdelen (totaal 160 uur inclusief zelfstudie verdeeld over 8 weken)

Opleidingsniveau:

U werkt als beleidsmedewerker of -adviseur op het terrein van jeugd en gezin en ziet door de decentralisatie van de jeugdzorg meer taken en verantwoordelijkheden op u afkomen? Dan geeft deze opleiding  u tools om optimaal invulling te kunnen geven aan de nieuwe rol en taken binnen de jeugdzorg.
 

Resultaat

Na afloop van deze leergang heeft u tools in handen om in een politiek-bestuurlijke context de regie te houden op de uitvoering van jeugdzorg. U heeft inzicht in de juridische context, politiek-bestuurlijke verhoudingen, scenarioplanning, het werken met wijkteams en de organisatie rondom multiprobleem-gezinnen. Daarnaast leert u regie te voeren op het beleid in een politieke context, waarbij maatschap-pelijke effecten het uitgangspunt vormen.

Inhoud

Eén gezin, één plan en één regisseur. Vanuit die gedachte wordt de decentralisatie van de jeugdzorg ingericht. Samenwerken met externe partners om tot slimme, integrale en duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te komen is daarbij essentieel. Als beleidsmedewerker of -adviseur wilt u daartoe (nieuwe vormen van) samenwerking organiseren tussen alle betrokken partijen en sturen op resultaat. Daarbij wilt u de relatie leggen met de andere decentralisaties binnen het sociale domein. Naast kennis van (nieuwe) wet- en regelgeving vraagt dit om een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit, regisserend vermogen, overtuigingskracht en adviesvaardigheden. Daarover gaat het in deze leergang.
De opleiding bestaat uit vijf modules:

  1. Intake
  2. Transitie, paradigma en wetten
  3. De praktijk, wat en hoe organiseren, mogelijkheden en besluiten
  4. 4 Scenario's en actoren
  5. Het actieplan

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

Tijdens deze training staat uw eigen praktijkopdracht en werksituatie en -omgeving centraal. Theoretische inleidingen zijn daardoor onderdeel van uw eigen opdrachtverwerking. Op deze manier wordt de training optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie.

Praktische informatie

- Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: zie website
Locatie: 8 regio's

Maatwerk / in-company
Tarief: in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding:

De organisatie is lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO).
De organisatie is gecertificeerd door CEDEO.

Meer informatie

Op de website van de Bestuursacademie.

Vakgebied 
Beroepsgroep