Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten

Afbakening Jeugdwet / Wmo 2015 en andere (zorg) wetten

Aanbieder: 
Schulinck
Lesduur: 
1 dag bijeenkomst van 7 uur.

Opleidingsniveau:

In deze cursus wordt aan de hand van theorie, casussen en praktijkvoorbeelden uitvoerig ingegaan op de afbakening tussen deze (zorg)wetten maar ook de overlap en het grijze gebied tussen deze twee wetten.

Resultaat

De deelnemer:

  • is goed op de hoogte van de afbakening tussen de Wmo 2015, Jeugdwet, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet;
  • weet wat de mogelijkheden zijn voor zorgcontinuïteit als een jeugdige 18 jaar wordt;
  • is goed op de hoogte van de grijze gebieden.

De cursus draagt bij aan de volgende competenties:

  • Verheldert vragen en behoeften
  • Signaleert en speelt in op veranderingen

Inhoud

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn of kunnen participeren. Daarnaast moeten gemeenten ouders en jeugdigen op grond van de Jeugdwet ondersteunen bij opvoed-, opgroei en psychische problemen.

De reikwijdte van deze twee zorgwetten is niet altijd even duidelijk. Daarnaast kunnen burgers ook aanspraak maken op hulp/zorg vanuit andere wetten, zoals de:

  • Wet langdurige zorg
  • Zorgverzekeringswet

Speciale aandacht is er voor de situatie dat een jeugdige 18 jaar wordt en de hulp moet worden gecontinueerd. Ook wordt de wet besproken die van toepassing is in de verschillende situaties.

De cursus is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, Wmo-consulenten, jeugd-consultenten, medewerkers (sociale) wijkteams, medewerkers Centrum voor jeugd en gezin, juridisch medewerkers, kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en/of medewerkers bezwaar en beroep.

Aanpak

Klassikaal met interactie.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de cursus.
Totale kosten: € 899 (excl. BTW)
Locatie: Utrecht

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de cursus (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door CEDEO

Meer informatie

Op de website van Schulinck.

Vakgebied 
Beroepsgroep