Basiscursus MKBA

Basiscursus MKBA

Aanbieder: 
MKBA Onderzoek
Lesduur: 
16 uur verdeeld over 2 weken.

Opleidingsniveau:

De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor beleid in het sociaal domein. Het sturen op maatschappelijk rendement wordt immers steeds belangrijker.

Resultaat

De deelnemer:

  • is bekend met de basistechnieken van de MKBA zoals werken met standaarden om effecten van beleid in te schatten en te waarderen;
  • heeft geleerd hoe hij de MKBA het beste in het besluitvormingsproces kan inzetten (valkuilen en succesfactoren);
  • heeft de procesmatige kant van de MKBA leren ontdekken (betrekken stakeholders);
  • heeft geleerd om een eenvoudige MKBA op te zetten voor een concreet project;
  • is in staat om een opdracht voor een MKBA te begeleiden, de MKBA te begrijpen en te vertalen naar de besluitvorming.

Inhoud

Tijdens de cursus raakt u vertrouwd met de MKBA-basistechnieken, krijgt u informatie over de voordelen en beperkingen van het toepassen van de MKBA en leert u voor welke doeleinden u de MKBA kunt inzetten. Ook oefent u met het zelfstandig opstellen van een MKBA.

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden (manager/teamleider), staf en bestuurders (directeur/bestuurder).

Aanpak

Het maken van MKBA’s is een ambacht. Je leert het door het zelf te doen. Om deze reden geven de docenten in de ochtenden presentaties over MKBA-basistechnieken en succesvolle praktijktoepassingen.  In de middagen gaan de cursisten zelf aan de slag. Zij maken eerst een MKBA in Quizvorm en daarna, onder begeleiding van de docenten, zelfstandig een MKBA. Het maken van een goede probleemanalyse en het toepassen van een MKBA in een politieke context wordt getraind in een spelvorm.

Uit de deelnemersevaluatie

Narly Rambharos (Gemeente Groningen, Onderzoek en Statistiek)
“Een top cursus! De wetenschap, de toepassing in de praktijk en het nut van MKBA’s werden in een notendop behandeld. Geen eenrichtingsverkeer. ‘Learning by doing’ stond tijdens de cursus helemaal centraal. De cursus heeft mij in z’n totaliteit goede kennis en vaardigheden geboden om de MKBA waaraan ik nu werk, beter uit te voeren!”

Arwen Hoogenbosch (K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd)
'Van te voren was ik een beetje sceptisch over het in geld uitdrukken van maatschappelijke effecten. Maar door de cursus weet ik dat een MKBA veel meer is dan het berekenen van een prijskaartje. De professionele en enthousiaste sprekers uit de wetenschap en de praktijk bieden inzicht in de voor- en nadelen, de mogelijkheden en het hoe van MKBAs. Door zelf in groepjes aan de slag te gaan met procesonderdelen en het berekenen van een MKBA, ervaar je wat er nodig is voor een gedegen MKBA.'

Ira Spannenburg (Gemeente Delft)
In een goede sfeer met veel interactie worden alle aspecten rond een MKBA behandeld. De cursus is zeker niet alleen gericht op rekenen. Hij leidt tot meer bewustwording en biedt een ‘bril’ en handvatten om kosten en baten in samenhang te betrekken bij keuzes rondom beleid en projecten. Ook do’s en don’ts voor het proces worden behandeld, adviseren rondom een MKBA, light-versies, et cetera. Erg compleet, gedegen en plezierig! Wij hebben de cursus gevolgd met een ‘delegatie’ vanuit control, onderzoek, beleid en kennismanagement'.

Sylvana Rikkert (Lysias group)
'Ik vond Niek Mouter (de cursusleider) een hele prettige en inspirerende spreker/trainer. Mooi hoe hij je meeneemt in zijn gedachtegang en de lessen die hij zelf heeft geleerd over MKBA. De andere trainers hebben allemaal hun eigen kracht, en drive, en dat maakt de cursus een heel boeiend en afwisselend samenspel.'

Marleen Okma (JSO, kennis en adviesbureau in het sociaal domein)
'Door enthousiaste bevlogen docenten met veel praktijkervaring wordt je meegenomen in de wereld van de MKBA’s. Een instrument met zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten dat toepasbaar is zowel in het fysieke als ook het sociale domein. De cursus biedt een mooie koppeling tussen theorie en toepassing in de praktijk. Met gedreven medecursisten en inspirerende werkvormen hebben we mogen proeven aan de verschillende mogelijkheden en toepassingen in de praktijk.'

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de cursus
Totale kosten: € 795
Locatie: Den Haag

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de cursus (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

De cursus wordt gegeven door docenten van de TU Delft, Ecorys, Decisio en Twynstra Gudde.

Meer informatie

Op de website van MKBA Onderzoek.