Buiten de lijnen - Verdiepingscursus Vlaggensysteem

Buiten de lijnen - Verdiepingscursus Vlaggensysteem

Aanbieder: 
De Uitzondering
Lesduur: 
2 dagen

Opleidingsniveau:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag baart opvoeders en professionals zorgen. Wanneer er sprake is van kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, een trauma of etnische minderheden, zijn we nog waakzamer. Hoe gaan we daar mee om? Hoe signaleren we wat grensoverschrijdend is en hoe begeleiden we deze doelgroep?

Resultaat

Na deze training ben je in de staat om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en te begeleiden wanneer er sprake is van een beperking en/of traumatische levensgeschiedenis. Tevens ben je in staat om het vlaggensysteem toe te passen op de diversiteit t.a.v. genderidentiteit, seksuele oriëntatie en cultuur. Je hebt handvatten om adequaat te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situaties die complex zijn.

Inhoud

Het vlaggensysteem biedt concrete en bruikbare handvatten om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen en om adequaat te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hoe beoordelen we wat gezond seksueel gedrag is bij deze doelgroep? Kijken we anders naar seksueel gedrag van kinderen en jongeren met een beperking, of maken we andere afwegingen wanneer iemand eerder seksueel misbruikt werd? Kwetsbaarheid roept in de begeleiding vaak een behoefte om te beschermen op. Daar is niks mis mee, maar bescherming leidt vaak tot beheersen en beperken en als dat zo is doen we deze jongeren tekort.

De training Buiten de Lijnen biedt antwoorden op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast is het ook goed bruikbaar in de volwassenenzorg. Het geeft handvatten om adequaat te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Het is een verdieping en aanvulling op de succesvolle interventie Werken met het Vlaggensysteem. Het is daarom ook aan te raden eerst de training Werken met het vlaggensysteem  te volgen.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider) en staf.

Aanpak

Tijdens deze bijeenkomsten zal theorie steeds afgewisseld worden met oefeningen en beeldmateriaal. Ook is er ruim aandacht voor vragen en/of discussie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met casussen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het geven van constructieve en opbouwende feedback.

Uit de deelnemersevaluatie

 • Heldere en bruikbare richtlijnen om seksueel gedrag te duiden.
 • Concrete handvatten om te praten over seksueel gedrag met jongeren en ouders.
 • Ik ga hierdoor bewuster nadenken en vragen stellen.
 • Fijn om op deze manier objectief te kunnen kijken in plaats van van alles te vinden.
 • Prettige, respectvolle benadering door de trainers.
 • Duidelijke uitleg, veel afwisseling en een fijn tempo.
 • Rozemarijn en Jack weten goed waar ze het over hebben. Kundig en flexibel ingespeeld op de wensen van de groep.
 • Enthousiaste trainers.
 • Fijn dat er zoveel humor was.
 • De dag vloog voorbij.
 • Een mooie manier om casussen te " trechteren"
 • Heel praktisch om toe te passen, Ook in de werkbegeleiding.
 • Doen!

Praktische informatie

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

Het instituut is een door de overheid erkende onderwijsinstelling
De organisatie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Meer informatie

Op de website van De Uitzondering