Complexe scheidingen; gesprekken met ouders en kinderen

Complexe scheidingen; gesprekken met ouders en kinderen

Aanbieder: 
Timm Consultancy
Lesduur: 
13 uur plus 5 uur zelfstudie verdeeld over 2 dagen.

Opleidingsniveau:

Ouders en kinderen begeleiden tijdens een scheiding vanuit een meerzijdige partijdige houding en uitgaan van verantwoord scheiden en gedeeld ouderschap.

Resultaat

In de training krijgen professionals handvatten voor de gespreksvoering met ouders en kinderen. Centrale thema’s zijn verantwoord scheiden en gedeeld ouderschap. De basishouding is oplossingsgericht en meerzijdig partijdig.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Verheldert vragen en behoeften
 • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
 • Signaleert en speelt in op veranderingen

Inhoud

Centrale thema’s bij deze training zijn; verantwoord scheiden en goed ouderschap. U leert om de-escalerende gesprekken te voeren, o.a. door het ouderschap centraal te stellen en de conflicten te externaliseren. We gaan veel oefenen met gespreksvoering en het gebruik van de diverse tools en het geven van psycho-educatie.

Onderdelen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn:

 • proces van scheiden;
 • stadia van een scheiding en de scheidingsmelding;
 • psycho-educatie, Escallerende conflicten, window of tolerance, demonisering en kwetsbaarheidscyclus;
 • externaliseren;
 • bemiddeling;
 • bisueel werken en gebruik van gespreksmiddelen;
 • gevolgen voor kinderen;
 • gesprekken met kinderen;
 • kinderen in hun kracht zetten.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider) en staf.

Aanpak

Tijdens de interactieve training zijn er veel oefeningen om de besproken theorie toe te passen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet: rollenspel, discussie, interview, presentatie door de docent en het tonen van videomateriaal. De deelnemers ontvangen een reader met achtergrondinformatie.

Uit de deelnemersevaluatie

Feedback van deelnemers (maatschappelijk werker en medewerker CJG):
“Fijn dat er goed ingespeeld wordt op de vragen van de deelnemers.”
“Gedreven deskundige trainer.”
“Prettig om middels veel oefenen te ervaren dat het werkt.”

Praktische informatie

- Maatwerk / in-company
Totale tarief: in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.
De organisatie is gecertificeerd door CRKBO.

Meer informatie

Op de website van Timm Consultancy