Effectief leren adviseren met de MOOI-Methodiek

Effectief leren adviseren met de MOOI-Methodiek

Aanbieder: 
Britta Lassen MOOI-methodiek
Lesduur: 
24 uur plus 6 uur zelfstudie verdeeld over 6 weken

Opleidingsniveau:

De training Effectief leren adviseren met de MOOI-Methodiek biedt professionals de juiste handvatten en vaardigheden om organisaties gericht en succesvol te kunnen begeleiden bij duurzame veranderingen.

Resultaat

Na de training kan de deelnemer:

 • effectief een intakegesprek voeren met een vrijwilligersorganisatie of burgerinitiatief en de vraag-achter-de vraag achterhalen;
 • richting geven aan het adviestraject, waarbij gezamenlijk gestelde doelen gerealiseerd worden.
 • inzicht krijgen in de eigen positie en rol als adviseur;
 • een vertrouwensrelatie met een vrijwilligersorganisatie opbouwen en een analyse maken van het vraagstuk;
 • de juiste probleemstelling formuleren en de strategie en werkwijze daarop afstemmen;
 • tijdens het adviesproces de balans houden tussen adviseren en uitvoeren;
 • op een succesvolle manier adviesgesprekken voeren.

Inhoud

De MOOI-methodiek is in de praktijk ontwikkeld. Dat maakt het zo sterk en herkenbaar. De training geeft professionals die in de wijk werken of regionale vrijwilligersorganisaties ondersteunen, structuur, handvatten en praktische tips om een verandering bij een organisatie effectief en succesvol te begeleiden. De methodiek sluit aan bij de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • het MOOI-adviesproces;
 • rollen en positie van de adviseur;
 • omgaan met weerstand en leren balans te vinden tussen afstand en nabijheid;
 • een vertrouwensrelatie met de vrijwilligersorganisatie opbouwen en onderhouden;
 • het juiste probleem van een organisatie benoemen en een probleemstelling formuleren;
 • ontwikkelen van een strategisch plan dat een oplossing biedt voor het probleem van de organisatie;
 • de effecten van het advies benoemen en deze overtuigend presenteren;
 • een adviesproces begeleiden en succesvol op verschillende situaties inspelen.

De MOOI-methodiek is opgenomen in de landelijke databank voor effectieve sociale interventies.
De training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en is naast de bovengenoemde professionals gericht op consulenten van vrijwilligerscentrales en verenigingsondersteuners.

Aanpak

Tijdens de training wordt kennisoverdracht afgewisseld met individuele en groepsopdrachten. Gewerkt wordt met casusmateriaal uit de praktijk van de deelnemers. De aanpak is interactief met ruimte voor uitwisseling. Het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van de training.

Uit de deelnemersevaluatie

“Ik ben nu veel beter in staat om maatschappelijke organisaties te ondersteunen en te adviseren middels een professioneel adviesplan en plan van aanpak. Ook weet ik waar en wanneer het goed is om kennis van buitenaf in te zetten.”
“De MOOI-Training gaf mij handvatten om adviesgesprekken te voeren en deze voor beide partijen zinvol te laten verlopen.
” Grondige methode om vrijwilligersorganisaties te adviseren en verandering te brengen. Het was fijn om praktijkervaringen met collega’s te delen want dat levert herkenning en je leert van andere casussen. Het is altijd goed om even afstand te nemen en tijd om te reflecteren en te verdiepen.”

Praktische informatie

- Individuele inschrijving voor cursus
Totale kosten € 860,-

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de scholing (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
De cursus wordt landelijk aangeboden, maar kan ook in uw regio worden uitgevoerd.

Meer informatie

Op de website van de MOOI-methodiek.