Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Gesprekken met kinderen over kindermishandeling

Aanbieder: 
Timm Consultancy
Lesduur: 
1 dag van 6,5 uur plus 9,5 uur zelfstudie.

Opleidingsniveau:

Kinderen verdienen het om gehoord te worden. Wanneer zij ingrijpende gebeurtenissen meemaken, zoals kindermishandeling, moeten professionals naar hen kunnen luisteren en voor hen ruimte creëren zodat zij hun verhaal kunnen doen.

Resultaat

De training geeft professionals handvatten voor gesprekken met kinderen over kindermishandeling. Hierbij gaat het om bewustwording van de eigen kwaliteiten en het vergroten van vaardigheden. Zij leren om de tools die ontwikkelt zijn (o.a. Drie Huizen, Veilige Huis, e.a.) toe te passen in hun eigen praktijk. De basishouding is oplossingsgericht en de benadering is contextueel (systeemgericht).

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Signaleert en speelt in op veranderingen
  • Werkt transparant en oplossingsgericht

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • wat werkt in gesprekken met kinderen – reflecteren op je positie en houding t.o.v. het kind;
  • bewustzijn van eigen normen, waarden en visie op opvoeden;
  • gespreksvoering middels diverse tools; o.a. Drie Huizen en Veilige Huis;
  • lef hebben om het gesprek met kinderen aan te gaan over moeilijke onderwerpen;
  • je eigen beroep uitleggen – hoe introduceer je jezelf;
  • regels en afspraken;
  • gebruik van Woord en Beeld.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider) en staf.

Aanpak

Tijdens de interactieve training zijn er veel oefeningen om de besproken theorie toe te passen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. Hiervoor worden verschillende werkvormen ingezet: rollenspel, discussie, interview, presentatie door de docent en het tonen van videomateriaal. De deelnemers ontvangen een reader met achtergrond informatie. Zij dienen deze informatie voor de training te lezen.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 225
Locatie: Utrecht

- Maatwerk / in-company
Totale tarief: in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.
De organisatie is gecertificeerd door CRKBO.

Meer informatie

Op de website van Timm Consultancy.