Gevorderdencursus MKBA

Gevorderdencursus MKBA

Aanbieder: 
MKBA Onderzoek
Lesduur: 
16 uur verdeeld over 2 weken.

Opleidingsniveau:

Het sturen op maatschappelijk rendement wordt steeds belangrijker. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt om die reden steeds vaker toegepast in het plan- en besluitvormingsproces voor beleid in het sociaal domein. Tijdens deze tweedaagse gevorderdencursus MKBA krijgt u een diepgaand inzicht in deze methodiek.

Resultaat

De deelnemer heeft geleerd:

  • inzicht te krijgen in de MKBA-methodiek;
  • een complexe MKBA op te zetten voor een concreet project;
  • om te gaan met kritiek op de MKBA-methodiek bij het toepassen van de MKBA in de praktijk;
  • een volledig MKBA-proces te doorlopen;
  • resultaten van een MKBA te presenteren en te verdedigen tegenover kritische stakeholders en bestuurders.

Inhoud

Een expliciet doel van de gevorderdencursus MKBA is dat u boven de stof komt te staan. We confronteren u met kritiek op de MKBA vanuit de wetenschap. U leert de kritiek pareren, dan wel aangeven hoe met de kritiek om te gaan bij het toepassen van de MKBA in de praktijk. Tijdens de tweede dag doorloopt u een volledig MKBA-proces. Door de juiste vragen te stellen aan stakeholders/experts (de docenten) stelt u de probleemanalyse scherp en haalt u benodigde informatie op om het nulalternatief vast te stellen, de effecten te schatten en te waarderen. Op basis van deze informatie maakt u zelf een MKBA. Vervolgens presenteert u de MKBA aan de stakeholders en geeft u antwoord op hun kritische vragen.

De cursus is bedoeld voor leidinggevenden (manager/teamleider), staf en bestuurders (directeur/bestuurder).

Aanpak

Het maken van MKBA’s is een ambacht. Tijdens de cursus oefent u daarom met het zelfstandig opstellen van een complexe MKBA, onder begeleiding van de docenten. Ook is er in de gevorderdencursus veel ruimte voor eigen inbreng. Indien u zelf recentelijk hebt geprobeerd een MKBA te maken of bij een MKBA betrokken bent geweest, is er tijdens de cursus de mogelijkheid om dit met een docent te bespreken. 

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de cursus
Totale kosten: € 1.250
Locatie: Den Haag

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de cursus (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

De cursus wordt gegeven door docenten van de TU Delft, Ecorys, Decisio en Twynstra Gudde.

Voorkennis van de MKBA is vereist. U moet enige ervaring hebben met het uitvoeren, toepassen of aansturen van een MKBA of u moet de Basiscursus MKBA hebben gevolgd.

Meer informatie

Op de website van MKBA Onderzoek.