HBO Leergang Ouderenwerk 3.0

HBO Leergang Ouderenwerk 3.0

Aanbieder: 
Hogeschool Windesheim
Lesduur: 
De leergang bestaat uit 10 theorie- en trainingsdagen en 10 dagdelen begeleide intervisie. Daarnaast vraagt de leergang circa 8 uur per week thuisstudie.

Opleidingsniveau:

Transities in wonen, welzijn en zorg vragen om anders werken. Bent u er klaar voor?
Cliënten worden ouder, koopkrachtiger en mondiger. De zorg wordt complexer, intensiever en individueler. Door bezuinigingen neemt het aantal medewerkers af, terwijl het aantal mensen dat een beroep op zorg doet toeneemt. Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en een andere houding van medewerkers in de ouderenzorg en -dienstverlening.
In deze leergang verkrijgt u aan de hand van verschillende actuele thema's inzicht en vaardigheden om optimaal in te spelen op de veranderingen in de zorg en hun organisatie.

Resultaat

Na het volgen van de leergang bent u:

  • opgeleid volgens een competentieset die aansluit bij landelijke erkende beroeps-en brancheprofielen;
  • bekend met uitgebreide actuele kennis rondom het werken met ouderen;
  • toegerust met vaardigheden op het gebied van omgaan met ouderen en hun sociale netwer-ken én het participeren in interdisciplinaire- en ketensamenwerking;
  • bekend met actuele beleids- en organisatieontwikkelingen rondom het werken met ouderen en in staat deze te vertalen naar uw eigen functioneren;
  • uitgebreid bezig geweest met uw persoonlijk professionele houding en competentieontwikke-ling rondom het werken met ouderen

Inhoud

De vraag naar zorg verandert. En snel ook. Uw rol als medewerker in de ouderenzorg en -dienstverlening moet mee veranderen. Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. In de HBO Leergang Ouderenwerk 3.0 leert u optimaal in te spelen op de veranderingen in de zorg en uw organisatie.
In de leergang komen de volgende thema's aan de orde.
De oudere in zijn levensfase
Wat betekent ouder worden? Welke invloed heeft dit op de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van mensen? Hoe doen we recht aan ieders individu, uitgaande van participatie en gelijkheid? We schenken aandacht aan gerontologie, het seniorenbrein, dementie, chronische lichamelijke aandoeningen, levensbeschouwing en ethiek.
De oudere in zijn context
Hoe laten we de oudere zoveel mogelijk onderdeel blijven van de samenleving? Hoe betrekken we het sociale netwerk bij de zorg? In dit thema gaan we in op het formele en informele netwerk, communicatie care en beleid welzijn nieuwe stijl. Ook schenken we aandacht aan het WMO aanbod.
De oudere als regisseur
Kiezen wat en wanneer je wilt eten, wanneer je naar bed gaat, hoe je dag er uit ziet. Vraaggerichte zorg biedt de oudere mogelijkheden in aard, tijdstip, frequentie en uitvoering van de zorg. Met de oudere als regisseur. Dit vraagt om flexibiliteit en een andere houding van zowel zorgprofessionals als zorgorganisaties. In dit thema schenken we aandacht aan onderwerpen als kwaliteit van het ouder worden, leefstijl, regie op het eigen leven, inzet van zorgtechnologie, signalering en preventie.
De oudere en de professional
In dit thema staat de relatie tussen de oudere en de zorgprofessional centraal en hoe deze op een professionele en vraaggestuurde manier ingevuld kan worden. Begrippen die in dit thema aan de orde komen zijn: persoonsgerichte zorg, ethische vraagstukken in de zorg, empowerment, de oudere als regisserende opdrachtgever, dialooggestuurde zorg en shared decision making.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers die minimaal 16 uur per week werkzaam zijn in de beroepspraktijk.

Aanpak

De leergang bestaat uit theoriedagen met hoor- en werkcolleges, begeleide intervisie volgens Reflecting Teams en praktijkleren gekoppeld aan uw werksituatie. U werkt in kleine groepen aan opdrachten, waarvan de uitkomsten direct bruikbaar zijn in uw dagelijkse praktijk. Ook krijgt u trainingen waarmee u uw vaardigheden als hulpverlener vergroot. Tijdens de leergang krijgt u toegang tot de BSL Academy, een dynamische leeromgeving waarin u betrouwbare vakinformatie, toetsen, et cetera. kunt vinden.

Praktische informatie

- Individuele inschrijving voor de leergang.
Totale kosten: € 3.500
Locatie: De leergang wordt ook aangeboden op de locaties van de partners van deze leergang: Hogeschool Windesheim, Stenden Hogeschool, Zuyd Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

- Maatwerk / in-company
Totale tarief  voor de leergang (inclusief voorbereiding en nazorg): € 3.500 per cursist
Locatie: in overleg

Meer informatie

De leergang Ouderenwerk 3.0 is ontwikkeld door Stenden Hogeschool, Zuyd Hogeschool, H.Z. University of Apllied Sciences (Zeeland) en Christelijke Hogeschool Windesheim, in nauwe samenwerking met Vilans - kenniscentrum voor langdurige zorg.