Herkennen van psychopathologie

Herkennen van psychopathologie

Aanbieder: 
Academy4-Weerbaarheid
Lesduur: 
2 dagen

Opleidingsniveau:

In deze training leert u over verschillende psychopathologische aandoeningen, hoe u deze kunt herkennen, de risico’s in de omgang in te schatten en hier effectief op te reageren.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • kent de deelnemer de juiste houding en vaardigheden voor het vroegtijdig herkennen en het omgaan met mensen met psychopathologische stoornissen;
 • kan de deelnemer vroegtijdig en op een professionele manier een (escalerende) situatie sturen;
 • kan de deelnemer zich inleven en begrip tonen;
 • kan de deelnemer emotioneel en agressief gedrag op waarde schatten en controle houden over risicovolle situaties.

Inhoud

 • herkennen van verschillende soorten psychopathologische stoornissen zoals psychoses, hallucinaties, soorten van wanen verwardheid;
 • begrijpen van verschillen van stoornissen, achterliggende factoren en bijbehorende gedragingen;
 • kunnen toepassen van de-escalerende technieken voor diverse stoornissen;
 • wettelijk kader omtrent agressie en geweld;
 • spanningscontrole en omgaan met eigen stress;
 • leren omgaan met verschillende soorten agressief gedrag;
 • rust brengen en behouden tijdens een gesprek;
 • escalatie voorkomen.

Deze training Herkennen van psychopathologie is bedoeld voor iedereen die in een functie in contact staat met klanten, cliënten of burgers met een psychische diagnose en waarbij de kans op agressie aanwezig is.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek gehouden, een (telefonisch) intakegesprek met de beoogde trainer plaats en vult de deelnemer een intakeformulier in. De informatie dient als input voor de training.

Tijdens de training worden theorie en praktijk continu afgewisseld; vrijwel vanaf het begin wordt een interactieve setting gecreëerd. De deelnemer gaat actief bezig met diverse praktijkgerichte opdrachten, waarmee de verschillende programmaonderdelen duidelijk en helder worden toegepast in dagelijkse situaties. Door middel van rollenspelen, en de inzet van een trainingsacteur (optioneel), wordt de praktijksituatie gesimuleerd.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 900 excl. BTW / € 990 BTW vrij inclusief koffie en lunch
Locatie: diverse mogelijkheden; zie website

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training: in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door:

 • CEDEO
 • CRKBO

Meer informatie

Op de website van de Academie4-Weerbaarheid.