Leergang IRB Experttraining; Maatschappelijke Participatie door Rehabilitatie

Leergang IRB Experttraining; Maatschappelijke Participatie door Rehabilitatie

Aanbieder: 
Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
Lesduur: 
20 dagen verspreid over een jaar; studiebelasting (inclusief supervisie) is 560 uur

Opleidingsniveau:

De leergang is er op gericht de deelnemers te leren werken met de uitgangspunten en de techniek van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) op individueel niveau.

Resultaat

Na het volgen van de leergang:

 • heeft u kennis van de visie en theorieën van rehabilitatie;
 • kunt u rehabilitatiegericht redeneren en vakliteratuur interpreteren;
 • kunt u rehabilitatiebehoeften vaststellen en problemen om deze te realiseren op organisatie en maatschappelijk niveau identificeren;
 • bent u in staat om samen met de cliënt een rehabilitatietraject (de IRB) te plannen, uit te voeren en te evalueren;
 • kunt u de schriftelijke verslaglegging behorende bij de IRB gebruiken;
 • bent u in staat om de praktijk aan te passen/ bij te stellen op basis van het gedachtegoed van rehabilitatie en de behoefte van de cliënt.

Inhoud

 • Inleiding rehabilitatie en herstel (2 dagen)
 • Doelvaardigheid beoordelen, bespreken en ontwikkelen (4 dagen)
 • Scheppen van een band en coaching (2 dagen)
 • Stellen van een rehabilitatiedoel (3 dagen)
 • Functionele diagnostiek (3 dagen)
 • Vaardigheidsles (3 dagen)
 • Hulpbronnendiagnostiek en –interventies (3 dagen)

De leergang is geschikt voor hulpverleners/medewerkers/begeleiders met cliëntbegeleidingscontacten.

Aanpak

Tijdens de lesdagen wordt gebruik gemaakt van theoretische inleidingen, discussie, praktische oefeningen, rollenspelen, literatuurbesprekingen en intervisie. Buiten de lesdagen wordt gebruik gemaakt van literatuurstudie en praktische opdrachten met cliënten onder supervisie. Toetsing geschiedt middels diverse schriftelijke toetsen en de supervisieopdrachten. Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en de werkbladen van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt steeds in de volgende bijeenkomst besproken.

Er worden twee docenten ingezet, beide zijn verbonden aan de Stichting Rehabilitatie ’92.

Praktische informatie

- Individuele inschrijving voor de opleiding
Totale kosten: zie website
Locatie: Groningen of Utrecht (afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers)

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de opleiding (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.

Meer informatie

Op de website van Hanzehogeschool Groningen