Masterclass Seksualiteit en Misbruik

Masterclass Seksualiteit en Misbruik

Aanbieder: 
Dessaur Trainingen
Lesduur: 
2,5 uur plus 2 uur zelfstudie.

Opleidingsniveau:

Vind je seksualiteit een lastig onderwerp, vind je het moeilijk om te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag of om dit te bespreken met ouders of kinderen? Dan is deze praktische en interactieve masterclass voor jou interessant!

Resultaat

De deelnemer heeft geleerd:

  • wat we verstaan onder een ‘normale’ seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar;
  • wanneer we niet meer spreken over een normale seksuele ontwikkeling maar het een grens overgaat en we ons zorgen moeten maken;
  • hoe je ervoor zorgt dat kinderen en jongeren weerbaar worden, zich zeker voelen over hun lijf en weten waar hun grenzen liggen op het gebied van seksualiteit;
  • wat je absoluut moet weten en doen wanneer er een vermoeden is van seksueel misbruik of ander geweld;
  • wat we verstaan onder de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het Vlaggensysteem.

Inhoud

In deze interactieve Masterclass krijgt de deelnemer direct helpende tips om seksueel misbruik of andere vormen van geweld te stoppen of zelfs voorkomen.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider), staf en/of bestuurders (directeur/bestuurder).

Aanpak

Interactief.

Uit de deelnemersevaluatie

"Zeer professioneel, stimulerend en motiverend en aansluitend bij de behoefte van de organisatie! Naomi raakt de kern!"
Sabine Dissevelt Eigenaar, Kindkracht kinderopvang 0/12

“Naomi is een deskundige en professionele trainster. Ze beweegt zich soepel binnen diverse werkvelden (o.a. scholen, kinderdagverblijven en de GGZ), met diverse typen medewerkers. Ze zorgt ervoor dat haar (actuele) kennis en expertise goed aansluiten bij de doelgroep, waardoor de trainingen zeer waardevol zijn. De waardering voor haar trainingen door de deelnemers is altijd hoog.
Lian de Bruijn- beleidsadviseur kwaliteit en zorg bij GGZ Delfland

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training.
Totale kosten: € 98
Locatie: Voorburg

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.

De organisatie is gecertificeerd door het CRKBO.

Meer informatie

Op de website van Dessaur Trainingen.