Meldcode: Niets doen is geen optie

Meldcode: Niets doen is geen optie

Aanbieder: 
Samen Veilig Midden Nederland
Lesduur: 
2 dagdelen

Opleidingsniveau:

In deze training krijgt u op interactieve wijze toelichting op de 5 stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens oefent u een gesprek met een ouder waarin u uw zorgelijke signalen bespreekt.

Resultaat

Na het volgen van de training Niets doen is geen optie:

  • Kent u de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en uw eigen rol daarin.
  • Bent u op de hoogte van de ondersteunende werking van de Verwijsindex (VIR) en de meldcode wanneer u zich zorgen maakt over een kind en/of gezin.
  • Kunt u de VIR registratie uitleggen aan ouders.
  • Kunt u omgaan met weerstand wanneer u uw zorgen bespreekt met een ouder.
  • Weet u welke stappen van de Meldcode u moet volgen als uw zorgen na een gesprek met ouders niet zijn weggenomen en wat de rol is van Samen Veilig Midden-Nederland en Veilig Thuis.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Versterkt eigen kracht en zelfregie
  • Verheldert vragen en behoeften
  • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag

Inhoud

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties uit gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht een meldcode te hebben en te hanteren bij zorgen over de veiligheid van een kind. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De overheid stimuleert hiermee een sluitende aanpak bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De Meldcode bestaat uit vijf eenvoudig geformuleerde stappen die in de praktjik allerlei vragen op kunnen roepen.
Daarom biedt het Expertisecentrum een voorlichting Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling én de training ‘Niets doen is geen optie’.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

In het eerste dagdeel worden de 5 stappen van de Meldcode op interactieve wijze toegelicht.
Daarin nemen we de Meldcode van de organisatie als uitgangspunt, zodat het voor de deelnemers zeer praktijkgericht is.
In het tweede dagdeel oefent u een gesprek met een ouder waarin u uw zorgelijke signalen bespreekt. Afhankelijk van de rol die deelnemers hebben, kan er worden geoefend met een zorggesprek, een gesprek waarin u ouders vertelt over een registratie bij de Verwijsindex (VIR) of het doen van een melding bij Veilig Thuis. Dit doet u met een professionele trainingsacteur onder begeleiding van de trainer.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: neem hiervoor contact op met de aanbieder
Locatie: Utrecht

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

De trainingen worden altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door CEDEO

Meer informatie

Op de website van Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland.