Motiverende Gespreksvoering Basis

Motiverende Gespreksvoering Basis

Aanbieder: 
Hogeschool Windesheim
Lesduur: 
4 dagdelen van 3 uur plus 24 uur zelfstudie verdeeld over 12 weken

Opleidingsniveau:

De basis van iedere vorm van hulpverlening is een goede werkrelatie met de cliënt. De cliënt zelf moet de deskundige zijn over zijn problemen. Motiverende Gespreksvoering is een methodiek die hier goed bij aansluit. In deze cursus gaan we in op de basisbeginselen van deze methodiek.

Resultaat

  • Na afloop van de cursus:
  • kunt u uw eigen rol en taak onder woorden brengen en kunt u een duidelijk verband leggen tussen uw functie en uw methodische interventies;
  • kunt u verschillende vormen van weerstand en agressie herkennen, benoemen en hanteren;
  • kent u de motivatiecirkel van Prochaska en DiClemente en kunt u deze toepassen op praktijksituaties;
  • herkent u valkuilen in een motiverend gesprek;
  • beschikt u over vaardigheden die nodig zijn om motiverende gesprekken te voeren die de innerlijke bereidheid van mensen om te veranderen vergroot;
  • heeft u meer plezier in uw werk omdat u de verantwoordelijkheid voor de verandering bij de cliënt kunt laten.

Inhoud

In deze cursus leert u wat de uitgangspunten, principes en basisvaardigheden zijn van motiverende gespreksvoering. We behandelen de uitgangspunten en basisprincipes van motiverende gespreksvoering aan de hand van theorie en door het oefenen van gesprekstechnieken. Wat u leert past u meteen toe in de praktijk.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

Na een korte theoretische inleiding gaan we gesprekstechnieken oefenen. Uw inbreng is enorm belangrijk, omdat u van en met elkaar leert. U krijgt opdrachten mee die u op uw werk uitvoert. We horen graag wat uw ervaringen zijn en bespreken dit tijdens de cursus.

Uit de deelnemersevaluatie

‘Er is veel ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en daardoor heb je als deelnemer invloed op de samenstelling van het programma'.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 595 en u ontvangt een korting van € 50 voor de Verdiepingscursus Motiverende Gespreksvoering bij aanmelding binnen 2 jaar na afronding van deze basiscursus.
Locatie: landelijk

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de cursus (inclusief voorbereiding en nazorg): € 595 bij een minimum groepsgrootte van 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.
De organisatie is gecertificeerd door: NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Meer informatie

Op de website van Hogeschool Windesheim