Motiverende Gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering

Aanbieder: 
Trainersgroep Wilde Kastanje
Lesduur: 
De scholing duurt 1 tot meerdere dagdelen. De planning gebeurt in overleg met de opdrachtgever.

Opleidingsniveau:

Motiverende gespreksvoering leren toepassen in de eigen praktijk door te oefenen met een acteur rondom eigen leervragen.

Resultaat

De deelnemers hebben geoefend in een casus die aansluit bij hun werksituatie. Indien gewenst kan Motiverende Gespreksvoering geoefend worden bij complexe problematiek, zoals: overgewicht van kinderen bespreekbaar maken, signaleren van kindermishandeling, partnermishandeling of ouderenmishandeling, begeleiding van gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden, begeleiding van mensen met een psychische of verstandelijke beperking.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Versterkt eigen kracht en zelfregie
  • Verheldert vragen en behoeften
  • Inspireert tot ander gedrag

Inhoud

Aan de orde komen vragen als: Hoe pas je Motiverende Gespreksvoering toe? Wat is het draaideurmodel? Hoe kaart je concrete waarnemingen en zorgen aan, zonder het contact te verspelen? Hoe vraag je door op onderwerpen waar een wereld achter zit? Hoe doe je dat op een motiverende manier, waarbij de ander zich gezien en uitgenodigd voelt? Hoe kun je dat wat bij jezelf gebeurt benutten? Hoe kom je tot een daadwerkelijk gedeelde wens tot verandering, die de basis voor verdere hulpverlening kan vormen?

Deze bijscholing kan zowel gegeven worden aan deelnemers die nog nooit met Motiverende Gespreksvoering hebben gewerkt, als aan deelnemers die hier wel ervaring mee hebben. Indien gewenst kan een groep gedurende bijvoorbeeld een jaar meerdere keren een training krijgen, waarbij telkens eigen casuïstiek centraal staat. Daardoor wordt optimaal aangesloten bij de eigen leerwensen en de borging van het geleerde in de praktijk.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider) en staf.

Aanpak

Er wordt gewerkt met een acteur, die levensecht 1 of meerdere personages neerzet. De deelnemers oefenen Motiverende Gespreksvoering met dit personage. De trainer zorgt voor een veilig klimaat waarin eigen leervragen van de deelnemers onderzocht kunnen worden. Er wordt veel aandacht besteed aan opbouwende feedback, waaronder hoe het personage de aanpak heeft ervaren. Dit wordt afgewisseld met oefeningen, bijvoorbeeld van bepaalde motiverende gesprekstechnieken, waaraan iedereen meedoet.

Uit de deelnemersevaluatie

Wat een succes, geweldige training maar veeeeeeeeeeeeeeeeel te kort, ik wil meer!! (verpleegkundige JGZ Kennemerland)

Praktische informatie

Maatwerk / in-company
Tarief  Training: in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding:

De organisatie is:

  • een door de overheid erkende onderwijsinstelling
  • lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO)
  • geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
  • gecertificeerd door CRKBO

De training is ook geaccrediteerd bij:

  • ADAP
  • KNMG-GAIA
  • KNOV

Meer informatie

Op de website van Trainersgroep Wilde Kastanje.