Opfrissen in de Participatiewet

Opfrissen in de Participatiewet

Aanbieder: 
SCIOPENG
Lesduur: 
2 dagen verdeeld over 2 weken.

Opleidingsniveau:

In deze opfriscursus wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen binnen de Participatiewet.

Resultaat

De deelnemer heeft zijn kennis over de participatiewet weer opgehaald en is bekend met recente ontwikkelingen.

Inhoud

De bijstandswetgeving verandert continu. Zo is de Wet werk en bijstand opgegaan in de Participatiewet en zijn er nieuwe doelgroepen bijgekomen. De reïntegratiemogelijkheden zijn uitgebreid met de loonkostensubsidie. De kostendelersnorm die de stapeling van uitkeringen in één woning beperkt. Ook jurisprudentie heeft grote invloed op de uitvoering. Een mooi voorbeeld is de boetewetgeving.

In deze opfriscursus wordt ingegaan op onder andere:

  • de begripsbepalingen waaronder de kostendeler;
  • de normensystematiek en de kostendelersnorm;
  • bijstand aan vreemdelingen en EU onderdanen;
  • bijstandsverlening aan jongeren;
  • voorliggende voorzieningen;
  • verplichtingen en sancties;
  • inkomen en vermogen;
  • bijzondere bijstand;
  • huisbezoeken.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

Klassikale overdracht.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 699
Locatie: Utrecht

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door het CRKBO.

Meer informatie

Op de website van SCIOPENG