Oplossingsgericht Werken en veiligheid

Oplossingsgericht Werken en veiligheid

Aanbieder: 
Trainersgroep Wilde Kastanje
Lesduur: 
De duur varieert doorgaans van 1 dagdeel (3 uur) tot meerdere dagdelen. Zelfstudie vooraf in overleg met opdrachtgever.

Opleidingsniveau:

Het eigen maken van Oplossingsgericht Werken. Onderzoeken hoe Oplossingsgericht Werken toegepast kan worden in de eigen werksituatie.

Resultaat

De deelnemers hebben kennis genomen van de belangrijkste uitgangspunten en technieken van Oplossingsgericht Werken. Er is geoefend met een acteur in een casus die aansluit bij de eigen werksituatie. Er is onderzocht hoe je in een complexe casus oplossingsgericht kunt werken en wat het effect daarvan is op de empowerment van de cliënt en diens omgeving. Er is gewerkt met de eigen leervragen van de deelnemers. De grondhouding die nodig is bij Oplossingsgericht Werken is versterkt.

Inhoud

Het programma wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Mogelijke thema’s: oplossingsgerichte technieken oefenen(bijvoorbeeld de wondervraag), schaalvragen, empowerment van de cliënt, betrekken van het eigen netwerk van de cliënt, omgaan met crisissituaties, oplossingsgericht werken bij complexe problematiek, bijvoorbeeld bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld, afstemmen van informele en formele hulp en samenwerken met ketenpartners.

Oplossingsgericht Werken richt zich niet op het probleem, maar op de oplossing. Uitgangspunt is de situatie die de cliënt zich in de toekomst wenst. De eigen kracht van de cliënt en zijn netwerk om de gewenste situatie te bereiken wordt versterkt. De grondhouding van Oplossingsgericht Werken is ondersteunend bij het uitvoeren van het nieuwe regeringsbeleid (Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet). Dit betekent een denk- en cultuuromslag voor hulpverleners, die in deze training geoefend wordt.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider) en staf.
De training is ook gericht op mantelzorgers, ondersteunende instellingen voor mantelzorgers, JGZ.

Aanpak

Er is een acteur, die levensecht een of meerdere personages neerzet. De deelnemers oefenen hoe je oplossingsgericht met dit personage kunt werken. De trainer zorgt voor een veilig klimaat waarin de deelnemers eigen leervragen kunnen onderzoeken. Er is veel aandacht voor opbouwende feedback, zoals hoe het personage de aanpak heeft ervaren. Dit wordt afgewisseld met oefeningen, bijvoorbeeld van bepaalde oplossingsgerichte technieken, waaraan iedereen meedoet.

Uit de deelnemersevaluatie

  • “Hele leuke en leerzame scholing, die heel veel tools bied en aansluit bij de dagelijkse praktijk. Beoordeling: 10. Functie: JGZ arts bij GGD Amsterdam, cluster JGZ.”
  • “Door middel van rollenspel leer je de gesprekstechnieken het beste in de praktijk te brengen. Ook was het fijn een video te zien van zo'n gesprek, zodat je kunt meemaken hoe zo'n gesprek er uit kan zien. Beoordeling: 9. Functie: JGZ verpleegkundige  bij GGD Amsterdam, cluster JGZ.”

Praktische informatie

Maatwerk / in-company
Tarief: in overleg (zie ook website)
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is:

  • een door de overheid erkende onderwijsinstelling
  • lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO)

De organisatie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

De training is ook geaccrediteerd bij:

  • ADAP
  • KNMG-GAIA
  • KNOV

Meer informatie

Op de website van Trainersgroep Wilde Kastanje