Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg in samenhang

Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg in samenhang

Aanbieder: 
Trainersgroep Wilde Kastanje
Lesduur: 
1 dagdeel van 1 tot 3 uur (afhankelijk van de wens van de opdrachtgever).

Opleidingsniveau:

Starten met de transformatie: een werk- of voorlichtingsbijeenkomst voor de gemeente en alle betrokken uitvoerende instanties over de samenhang tussen de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. Met elkaar visie ontwikkelen over de transformatie die hiervoor nodig is.

Resultaat

De impact van lokale en regionale beleidsplannen op het gebied van participatie, Wmo en jeugdzorg voor de mensen om wie het gaat is invoelbaar en inzichtelijk geworden. Verschillen in zienswijze van de deelnemers zijn naast elkaar gezet. Er is visie ontwikkeld over welke transformatie er nodig is bij alle betrokken instellingen en bij burgers. Ook is nagedacht over wat de eerstvolgende stap is die de eigen organisatie zou moeten zetten, op bestuurlijk en/of uitvoerend niveau.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
  • Werkt samen en versterkt netwerken
  • Signaleert en speelt in op veranderingen

Inhoud

Het lokale en regionale beleid wordt getoetst aan een casus met complexe gezinsproblematiek, waarbij zowel de Participatiewet, Wmo als jeugdzorg een rol spelen. Deze casus wordt gebruikt om met elkaar visie te ontwikkelen over de belangrijkste dilemma’s. Mogelijke thema’s: Zicht krijgen op het totaal dat speelt en aansluiten bij eigen wensen. Eigen kracht en netwerk versterken. Begeleiden naar werk en samenwerken met werkgevers. 1 gezin, 1 plan. Samenwerken met ketenpartners en informele zorg.

Deze bijeenkomst kan gebruikt worden als start voor een implementatietraject, waarbij alle relevante doelgroepen specifieke scholing krijgen.
De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider) en staf en is ook gericht op mantelzorgers, raadsleden en wethouders.

Aanpak

In korte scènes wordt een casus getoond van een gezin dat te maken heeft met de Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg. In een gesprek wordt zichtbaar welke problemen en dilemma’s er spelen. Op cruciale momenten wordt de zaal gevraagd hoe te handelen. De geopperde ideeën worden direct uitgespeeld of getoetst aan de gezinsleden. Zo wordt visie ontwikkeld over valkuilen en kansen. Hoe zorg je voor samenhang en maatwerk om mogelijkheden optimaal te benutten?

Praktische informatie

Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de cursus (inclusief voorbereiding en nazorg; exclusief reiskosten en accreditatiekosten): € 2.900 voor groepen tot 250 deelnemers. Prijzen kunnen variëren, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Er wordt altijd gewerkt met een offerte.
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is:

  • een door de overheid erkende onderwijsinstelling
  • lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO)
  • geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
  • gecertificeerd door CRKBO

De training is ook geaccrediteerd bij:

  • ADAP
  • KNMG-GAIA
  • KNOV

Meer informatie

Op de website van Trainersgroep Wilde Kastanje

Schrijf een review

Reacties

Reactie toevoegen

Bij het schrijven van een review gaat u akkoord met de spelregels.