Relatie Behoudende Gespreksvoering

Relatie Behoudende Gespreksvoering

Aanbieder: 
Buiten de Kaders
Lesduur: 
2 dagen van 7 uur plus 20 uur zelfstudie

Opleidingsniveau:

De training Relatie Behoudende Gespreksvoering stelt professionals in staat, een samenwerkingsrelatie als vanzelf te laten ontstaan. Daarnaast ervaart de deelnemer de beide zijden van de het gesprek.

Resultaat

Deelnemers aan de training:

  • • hebben inzicht gekregen op hun hun grondhouding met betrekking tot relatie behoudende gesprekken;
  • • hebben inzichten opgedaan en zelf ervaren wat het effect is van de drie aspecten van de relatie behoudende gespreksvoering;
  • • hebben op basis van eigen praktijksituaties de relatie behoudend gespreksvoering toegepast;
  • • kunnen opgedane kennis toepassen in de praktijk;
  • • hebben zicht op hun eigen ontwikkel punten en op welke hier verder aan te werken.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

Versterkt eigen kracht en zelfregie
Verheldert vragen en behoeften
Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag

Inhoud

In deze training werken we aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk aan onderwerpen als:
- werken met een 'Leeg Hoofd';
- onderzoeken we hoe we 'Anders kunnen Kijken' waarbij adoptie als metafoor zal worden ingezet.
Onderwerpen als vertrouwen, verantwoordelijkheid, legitimatie zullen aanbod komen, maar ook werken met je waarneming. Tenslotte zal geoefend worden met de het verleggen van het perspectief.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

In de training sta jij als 'professionele instrument' centraal. We werken met jouw dagelijkse praktijk situaties en onderzoeken, wat maakt dat jouw inzet effectief is of juist verstoord. Thema's als persoonlijke ruimte, grenzen, waarden maar ook voorkeuren worden uitgediept. Tenslotte leer je, hoe je een over de schouder gesprek kunt voeren. Hierbij krijg je feedback vanuit jouw eerder verkregen inzichten.

Uit de deelnemersevaluatie

Heel confronterend en laat je goed nadenken/ reflecteren op je eigen proces van denken en handelen. Liesbeth, gezinsvoogd
Je krijgt informatie, vele casussen. Zet je aan het denken.
Reflectie van trainer in het hier en nu moet je goed opmerken. Marijke, interne begeleidster
Dat het goed is om na een lange tijd/ veel ervaring bewust stil te staan bij je eigen communicatie. Karin, orthopedagoog

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 275 excl. BTW
Locatie: Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door:
CRKBO

Meer informatie

Op de website van Buiten de Kaders