Richtlijn kindermishandeling en meldcode

Richtlijn kindermishandeling en meldcode

Aanbieder: 
HaKa
Lesduur: 
6 uur voor twee workshops plus 15 uur voor de online training.

Opleidingsniveau:

Je leert hoe je kunt werken met de richtlijn en doet kennis op over kindermishandeling in Nederland, alsmede de meldcode. Ook leer je meer over de gevolgen, de risicofactoren en beschermende factoren van kindermishandeling.

Resultaat

Na afloop van de opleiding

 • ben je op de hoogte van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en weet je waar deze voor zijn bedoeld;
 • heb je kennis over de Richtlijn Kindermishandeling en weet je hoe je hiermee kunt werken;
 • weet je de definitie van kindermishandeling en hoe deze in de richtlijn wordt toegepast;
 • heb je kennis over de verschillende vormen van kindermishandeling;
 • ken je de risicofactoren en beschermende factoren van kindermishandeling;
 • ben je op de hoogte van de korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling;
 • Zie voor meer resultaten de website.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Signaleert en speelt in op veranderingen
 • Borgen van veiligheid van jeugdigen

Inhoud

Aan de hand van de Richtlijn Kindermishandeling krijg je informatie over hoe je kindermishandeling kunt signaleren en hoe je kunt handelen bij vermoedens van kindermishandeling. Welke hulp kun je bieden, welke interventies zijn er en over welke kwaliteiten moet je zelf beschikken als jeugdprofessional? Deze vragen worden beantwoord in de opleiding.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • Module 1: Werken met de richtlijn
 • Module 2: Wat is kindermishandeling?
 • Workshop 1
 • Module 3: Signalen van kindermishandeling
 • Module 4: De meldcode. De 5 stappen van de meldcode zijn verdeeld over 5 modules a t/m e.
 • Module 6: Wat vraagt dit van de professional
 • Module 7: Signaleren, en dan?
 • Workshop 2

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

Het grootste gedeelte is een online training. De 2 workshops vinden op locatie plaats.

Uit de deelnemersevaluatie

“Het is een nuttige en waardevolle opleiding. Zaken die ertoe doen worden aangestipt en ook al heb je veel ervaring op dat gebied, toch is het goed om hierover in gesprek te zijn en kennis en kunde te onderhouden.”
“Leuke informatieve training”
“Het is vrij intensief en ingewikkeld, maar wel enorm leerzaam en na het volgen van de opleiding heb je veel meer kennis over kindermishandeling”.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 365
Locatie:  Groot-Ammers

- Maatwerk / in-company
Totale tarief: in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO)
De organisatie is gecertificeerd door CRKBO

Meer informatie

Op de website van HaKa B.V.