Seksualiteit en Misbruik: Vlaggensysteem

Seksualiteit en Misbruik: Vlaggensysteem

Aanbieder: 
Dessaur Trainingen
Lesduur: 
12 uur plus 10 uur zelfstudie verdeeld over bij voorkeur 2 weken.

Opleidingsniveau:

Wanneer wordt seksueel gedrag grensoverschrijdend en wanneer is er sprake van misbruik? Het antwoord op deze vragen geeft het Vlaggensysteem: een methode die helpt seksueel gedrag bij kinderen en jongeren te duiden. Het Vlaggensysteem kan je inzetten bij het duiden van onschuldig seksueel gedrag tot aan grote zorgen rondom seksueel gedrag.

Resultaat

De deelnemer heeft geleerd:

  • seksueel gedrag van kinderen (0-18) juist in te schatten;
  • seksualiteit en seksueel gedrag bij en met kinderen bespreekbaar te maken en een pedagogische reactie hierop te geven;
  • seksualiteit en seksueel gedrag van kinderen met collega’s onderling, kinderen, jongeren, de ouders en verzorgers bespreekbaar te maken.
     

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Versterkt eigen kracht en zelfregie
  • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag
  • Werkt samen en versterkt netwerken

Inhoud

Centraal in deze training staat:
Het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Deelnemers leren seksueel (grensoverschrijdend) gedrag juist in te schatten en bespreekbaar te maken met kinderen en hun ouders. Ook is er aandacht voor het bevorderen van visievorming en professionalisering binnen teams (professionals) met betrekking tot de beoordeling van en het omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.
Het is aanbevolen de training uit te breiden met een dagdeel met een acteur.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider), staf en/of bestuurders (directeur/bestuurder).

Aanpak

Op dagdeel 1 en 2 maak je jezelf de methodiek van het Vlaggensysteem op praktische wijze eigen. We oefenen met de methodiek en leren het belang van spreken over gewone seksualiteit en seksueel beleid.
Op dagdeel 3 en 4 staat de eigen casuïstiek centraal en het oefenen hiermee met een trainingsacteur. Bespreekbaarheid is de sleutel.

Uit de deelnemersevaluatie

"Zeer professioneel, stimulerend en motiverend en aansluitend bij de behoefte van de organisatie! Naomi raakt de kern!"
Sabine Dissevelt Eigenaar, Kindkracht kinderopvang 0/12

“Naomi heeft de training "meldcode kindermishandeling" en "vlaggensysteem" gegeven aan een groep leerkrachten (waaronder ikzelf) en onderwijsassistenten bij mij op school. Het Vlaggensysteem gaat over het duiden en bespreekbaar maken van seksueel gedrag van leerlingen. Naomi creëert een veilige sfeer, komt direct tot de kern, benoemt de dingen en situaties bij hun naam, zorgt er daardoor voor dat voor eenieder duidelijk is wat er wordt bedoeld.“
Marlene Visser - Groepsleerkracht VSO-ZMLK- Herman Broerencollege Delft

“Naomi is een deskundige en professionele trainster. Ze beweegt zich soepel binnen diverse werkvelden (o.a. scholen, kinderdagverblijven en de GGZ), met diverse typenmedewerkers. Ze zorgt ervoor dat haar (actuele) kennis en expertise goed aansluiten bij de doelgroep, waardoor de trainingen zeer waardevol zijn. De waardering voor haar trainingen door de deelnemers is altijd hoog.”
Lian de Bruijn- beleidsadviseur kwaliteit en zorg bij GGZ Delfland

Praktische informatie

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Inclusief lesmateriaal zoals een reader (ook te gebruiken als naslagwerk) en een certificaat na afloop, als bewijs van deelname.

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.
De organisatie is gecertificeerd door het CRKBO.

Accreditatie is aangevraagd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer informatie

Op de website van Dessaur Trainingen.