Veilig Fysiek Ingrijpen

Veilig Fysiek Ingrijpen

Aanbieder: 
Trifier
Lesduur: 
van 1 dag tot meerdere dagen

Opleidingsniveau:

Tijdens de training verbeter je je fysieke vaardigheden in het omgaan met cliënten voor, tijdens en na escalerende situaties. Centraal staat de cliënt; we werken volgens de inzichten van geweldloze communicatie.

Resultaat

Deelnemers zullen na de training:

 • beschikken over nieuwe (succesvolle) vaardigheden om een conflict te hanteren, afgestemd op de individuele medewerker;
 • zich bewust zijn van de eigen houdingscommunicatie en het effect van die houdingscommunicatie op de ander;
 • fysieke vaardigheden kunnen toepassen op zo’n wijze dat deze de relatie met de cliënt niet onnodig schaden;
 • weten hoe veiligheid voor medewerker, cliënt en cliëntengroep vorm te geven.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
 • Verheldert vragen en behoeften
 • Signaleert en speelt in op veranderingen
 • Is ondernemend en benut professionele ruimte

Inhoud

Tegenwoordig zijn ‘oude’ technieken in het kader van Dwang en Drang zoals separatie en fixatie vanuit maatschappelijk en politiek oogpunt nauwelijks nog verdedigbaar. Deze nieuwe context vraagt een professionaliseringsslag bij medewerkers. Zij zullen naast de-escalatievaardigheden een set aan fysieke vaardigheden moeten bezitten om zichzelf en cliënten te beveiligen. Dit vraagt om breakout- en teamtechnieken die voortdurend up-to-date gehouden worden. Daarnaast dienen professionals getoetst te worden op de toelatingseisen van de handreiking Veilig Fysiek Ingrijpen.

Tijdens de training staan we stil bij de volgende thema’s:

 • Conflict- en agressiesignalering;
 • Verbale ombuigingstechnieken (psychisch judoën);
 • Houdingscommunicatie bij conflicten en agressie;
 • Separeerbegeleiding en het bieden van alternatieven;
 • Angstreductie bij agressie voor medewerker en cliënt;
 • Alternatieven bij dwang- en drangsituaties.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers en leidinggevenden (manager/teamleider).

Aanpak

De theorie en praktijkoefeningen zijn gericht op praktische en herkenbare situaties door de inbreng van praktijkcasussen. Een trainer en een acteur (regietheater) geven de praktijksituaties vorm. Zo leren de deelnemers op een creatieve, realistische, doeltreffende en actieve wijze. Teamleren, praktijkleren, trajectleren en activerend leren vormen de vier pijlers van de aanpak. We richten ons op vaardigheden, competenties en het vermogen tot reflecteren.

Praktische informatie

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg
Ongeveer 12 deelnemers per groep.

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door CEDEO en CRKBO.

Meer informatie

Op de website van Trifier.