Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanbieder: 
De Jeugdbank
Lesduur: 
1 dag van 8 uur plus 2 uur zelfstudie

Opleidingsniveau:

De training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling biedt kennis en vaardigheden in het herkennen van verschillende vormen van mishandeling en hoe te moeten handelen als professional.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer inzicht en kennis van de verschillende vormen van kindermishandeling;
 • herkent de deelnemer signalen en gevolgen van kindermishandeling;
 • kan de deelnemer het verschil benoemen tussen acute en structurele onveiligheid;
 • is de deelnemer bekend met het afwegingskader;
 • kan de deelnemer een gesprek voeren over kindermishandeling;
 • kent de deelnemer de radarfunctie van Veilig Thuis;
 • kan de deelnemer werken volgens de stappen van de meldcode

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
 • Verheldert vragen en behoeften
 • Signaleert en speelt in op veranderingen

Inhoud

Het programma is als volgt opgebouwd:

 • kennisquiz;
 • theoretische uiteenzetting van vormen van kindermishandeling;
 • herkennen en gevolgen van kindermishandeling;
 • triggers en interactieve risico-taxatie;
 • doorlopen stappen van meldcode adhv casuistiek;
 • per stap concrete uiteenzetting door middel van praktijkvoorbeelden, handvatten, oefeningen en voor handen zijnde hulpmiddelen (bijvoorbeeld rondom consultatie, gesprekstechnieken, afwegingskader, wel/niet melden, functie Veilig Thuis)

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider), staf en directeur/bestuurder.

Aanpak

De deelnemers krijgen theoretische kennis aangereikt over de verschillende vormen van kindermishandeling en de gevolgen hiervan. Daarnaast zal de verbeterde meldcode en het bijhorende afwegingskader doorlopen worden aan de hand van (eigen) casussen.
Deelnemers worden uitgedaagd door een (inter-)actieve training die is opgezet volgens de leerstijlen van Kolb en de trainingsmethoden van Karin de Galan.

Uit de deelnemersevaluatie

"Goed en interactief programma"
"Heldere uitleg en veel ruimte voor eigen casuistiek"
"Prettig dat de trainer uit de praktijk komt"

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 100 per persoon (bij een minimaal aantal van 10 personen)
Locatie: o.a. Deventer, Harderwijk, Apeldoorn, Zwolle

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door CRKBO

Meer informatie

Op de website van De Jeugdbank