Vormen van jeugdhulp - Opleiding jeugd consulent

Vormen van jeugdhulp - Opleiding jeugd consulent

Aanbieder: 
SCIOPENG
Lesduur: 
3 dagen cursus en 6 uur thuisstudie

Opleidingsniveau:

U wilt graag weten wat er zoal aan jeugdhulp aanwezig is, zodat u mee kunt denken met de jeugdige en hun ouders? Daarvoor moet u zelf goed op de hoogte zijn van (innovatie)mogelijkheden binnen uw gemeente. Welke alternatieven zijn er voor  individuele voorzieningen? Wat kunnen ouders en jeugdige zelf oplossen? Waarvoor en op welke manier is het netwerk inzetbaar? Welke laagdrempelige vormen van jeugdhulp zijn er en welke maatwerkvoorzieningen zijn geschikt?

Resultaat

De deelnemer heeft geleerd:

 • welke vormen van jeugdhulp (vrij toegankelijk en op indicatie) en vanuit jeugdbescherming kennen;
 • belasting van de jeugdige, ouders en het netwerk te bepalen en wat er aan draagkracht gevraagd kan worden;
 • doelen formuleren om jeugdigen veilig en gezond te laten opgroeien, de zelfredzaamheid te optimaliseren en de maatschappelijke participatie te bevorderen;
 • een plan van aanpak te maken met aandacht voor jeugdige/ouders en gezin;
 • de voorziening / het arrangement te onderbouwen als passende vorm van ondersteuning.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • preventie en lokale ondersteuningsmogelijkheden van het gezin/netwerk;
 • participatieladders Jeugd, Gezin, Onderwijs en Vrije tijd;
 • eigen kracht van het gezin/sociaal netwerk en gebruikelijke zorg door ouders;
 • vrij toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen, maatwerkvoorzieningen, respijtzorg, gecertificeerde instellingen;
 • regisseurschap in jouw gemeente en samenwerking met lokale instanties zoals scholen;
 • jeugdbescherming vanuit vrijwillig en gedwongen kader, Jeugdreclassering;
 • arrangementen en gezins-/familiegroepsplannen.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers. Naast de genoemde doelgroepen is de training ook bedoeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten en wijkprofessional.

Aanpak

Vanuit een theoretisch kader wordt een basis gelegd of een verdieping gemaakt (in de verdiepings-cursussen) naar de dagelijkse praktijk. Er is een goede afwisseling tussen theorie en actieve werkvormen.
Door het aanbieden van huiswerkopdrachten wordt een actieve leerhouding 'gevraagd' en binnen een interactieve sfeer staat 'leren van elkaar' voorop.

Uit de deelnemersevaluatie

"Iedereen betrokken bij elke stof. Spannend tot het eind. Goede/fijne feedback. Inspirerende stijl van lesgeven. De docent heeft laten nadenken."

Praktische informatie

Deze training maakt deel uit van de Opleiding Jeugdwet: basisconsulent Jeugd. De vier modules kunt u onafhankelijk van elkaar volgen. Afhankelijk van uw voorkennis, uw behoefte en het moment dat u wilt starten, kiest u die modules die bij u passen.

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: € 1.049
Locatie: Utrecht

Deze training wordt ook als E-learning aangeboden. Zie hiervoor de website van Sciopeng.

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door het CRKBO.

Meer informatie

Op de website van SCIOPENG