Werken aan veiligheid in gezinnen

Werken aan veiligheid in gezinnen

Aanbieder: 
De Uitzondering
Lesduur: 
2 dagen plus 4 uur zelfstudie in een week.

Opleidingsniveau:

Hoe kom je als hulpverlener met ouders, maar ook met kinderen in gesprek (en blijf je in gesprek) over een gevoelig onderwerp als veiligheid? Hoe maak je een goede taxatie ten aanzien van de veiligheid? Hoe maak je een veiligheidsplan? En hoe werk je hierin samen met ouders en hulpverleners? Dit zijn vragen die tijdens de training Werken aan veiligheid in gezinnen onder andere aan bod komen.

Resultaat

Deelnemers kunnen na afloop van de training:

 • Een gesprek aangaan met ouders en kinderen over een gevoelig onderwerp als veiligheid
 • Een goede risicotaxatie maken met behulp van het Signs of Safety framework
 • Samen met ouders een veiligheidsplan op stellen
 • Het netwerk van het gezin in kaart brengen en dit betrekken bij het uitvoeren van het veiligheidsplan

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden zijn:

 • Signalen van veiligheid
 • 12 principes van Signs of Safety
 • werken met 3 kolommen
 • Gebruik van risicotaxatielijsten
 • Communicatie en gesprekstechnieken
 • Associaties bij gevoelige onderwerpen
 • Inhoud en betrekking
 • Positioneren en engageren
 • Gespreksvoering met ouders en kinderen over veiligheid
 • Gesprekvoering met ouders en kinderen bij vermoedens van onveiligheid
 • Het opstellen van een veiligheidsplan
 • Het inschakelen van het netwerk
 • Werken met het "Verhaal in woord en beeld"
 • Werken met "De drie huizen"

De training is bedoeld voor uitvoerende medewerkers en staf. Naast de boven genoemde beroepsgroepen is de training ook gericht op ambulant werkers.

Aanpak

Tijdens deze tweedaagse training wordt een korte uitleg steeds afgewisseld met het oefenen in subgroepen en de nabespreking hiervan. Omdat het onderwerp van de training veel kan oproepen is er voldoende aandacht voor uitwisseling over zaken als: Wat versta ik eigenlijk onder veiligheid en welke associaties roepen kindermishandeling en -misbruik bij me op? En hoe werkt dat door in mijn communicatie met gezinsleden?

Uit de deelnemersevaluatie

Fijn hoe een best wel zwaar onderwerp zo licht gehouden wordt. Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling . Het werken met het framework is super bruikbaar!, ook in andere overlegvormen. Oefenen in kleinere groepjes is heel prettig en veilig. Dat geldt ook voor de rollenspelen.

Praktische informatie

- Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de scholing (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

Het instituut is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.
De organisatie is gecertificeerd door Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Meer informatie

Op de website van De Uitzondering