Werken vanuit zelfregie

Werken vanuit zelfregie

Aanbieder: 
Movisie
Lesduur: 
Studieomvang: 8 uur (inclusief voorbereiding)

Opleidingsniveau:

Kern van de trainingen is wat het betekent voor mensen om de eigen regie te hebben of te verliezen, ook als het even of al langer niet goed met hen gaat. En wat dat betekent voor jouw rol als professional. Hoe kan je balanceren tussen overnemen en overlaten? Hoe de regie bij de ander laten, zonder iemand aan zijn lot over te laten?

Resultaat

De trainingen Werken vanuit zelfregie bieden een (nadere) kennismaking met wat zelfregie betekent in het contact tussen jou als professional en de mensen met wie je werkt. Wat doe je al om de eigen regie te versterken en wat kan je daar nog meer in doen? Welke methoden en instrumenten kan je gebruiken? Er wordt onder meer aandacht besteed aan de Eigen Kracht conferenties en motiverende gespreksvoering.

De training wordt op maat samengesteld op basis van je specifieke wensen en leervragen. We kunnen bijvoorbeeld oefenen met gesprekstechnieken uit motiverende gespreksvoering, praktijksituaties uitspelen met inzet van een acteur of specifiek ingaan op het versterken van de eigen contacten van cliënten.

Tijdens de trainingen staan de volgende vragen centraal:

 • Zelfregieversterkende methoden: welke zijn er en wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
 • Zelfregie: wat kan er en wat niet? Is het wel haalbaar voor je doelgroep?
 • Welke bijdrage kan zelfregie leveren aan de kwaliteit van je hulpverlening of ondersteuning? Past het binnen je visie op de begeleiding van cliënten?
 • Wat vereist het? Wat moet je als professional in huis hebben? Wat moet je doen of juist laten? Welke vormen/methoden van zelfregie zijn er?

De training draagt bij aan de volgende competenties:

 • Versterkt eigen kracht en zelfregie
 • Stuurt aan op betrokkenheid en participatie
 • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag

Inhoud

Leidraad zijn onderstaande vier elementen van werken vanuit zelfregie. Zelfregie in de dialoog tussen cliënt en professional betekent dat:

 • de cliënt beslist en de leiding heeft;
 • de professional volgt;
 • de kracht van de cliënt minstens zo belangrijk is als zijn problemen;
 • de professional vertrouwen toont en vraagt naar de kracht;
 • de motivatie van de cliënt, een goed leven in eigen ogen, de enige maatstaf is voor wat een goede keuze is;
 • de professional de cliënt helpt zijn motivatie te vinden;
 • contacten met anderen cruciaal zijn voor mensen;
 • de professional de cliënt ondersteunt bij het in kaart brengen en versterken van zijn contacten.

Aanpak

We sluiten zo veel mogelijk aan bij de praktijksituaties van de deelnemers en dagelijkse werksituatie van professionals.

Uit de deelnemersevaluatie

De trainingen worden over het algemeen goed gewaardeerd. Deelnemers noemen de kwaliteit van de trainers, de afwisseling in werkvormen, de uitwisseling met andere deelnemers en de relevantie voor de praktijk als sterke punten van de training. Deelnemers geven aan dat het begrip zelfregie voor hen meer inhoud heeft gekregen. Ze hebben meer inzicht gekregen in wat ze zelf al doen om de regie van cliënten te versterken en hebben ideeën opgedaan om meer zelfregieversterkend te gaan werken.

Praktische informatie

Maatwerk / in-company
Totale tarief (indicatie) voor de scholing (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
De organisatie is ISO gecertificeerd.

Meer informatie

Op de Movisiewebsite bij trainingen