Wmo Consulent

Wmo Consulent

Aanbieder: 
Bestuursacademie Nederland
Lesduur: 
18 dagdelen (totaal 180 uur inclusief zelfstudie verdeeld over 9 weken)

Opleidingsniveau:

Tijdens deze praktijkgerichte training ontwikkelt u alle essentiële kennis en vaardigheden die u nodig heeft als bekwame, moderne consulent Wmo. U kunt naar aanleiding van de specifieke hulpvraag van cliënten een zorgvuldige indicatie afgeven, middelen efficiënt inzetten en structurele oplossingen aandragen

Resultaat

Deze training biedt u kennis en vaardigheden om invulling te geven aan uw functie van Wmo-consulent. U leert denken en handelen vanuit de ‘kanteling’ (van claim- en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht werken). Welke factoren binnen de leefwereld van cliënten zijn werkelijk van invloed op hun maatschappelijke participatie? Welke voorliggende of Wmo-voorzieningen sluiten hierbij aan? Wat zijn de juridische randvoorwaarden en wanneer moet een medisch adviseur worden ingeschakeld? Op deze en meer vragen kunt u na de training een gedegen antwoord formuleren en dit in de praktijk effectief toepassen.

Inhoud

Iedereen moet meedoen in de samenleving. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat vraagt om een zorgvuldige indicatiestelling voor het toekennen van Wmo-voorzieningen. Een zorgvuldige indicatiestelling draagt bovendien bij aan een efficiënte inzet van middelen. Te vaak wordt daarbij nog gekeken naar de bestaande voorzieningen. Van een moderne Consulent Wmo wordt verwacht dat deze naar aanleiding van de specifieke hulpvraag van cliënten op maat structurele nieuwe oplossingen zoekt. Naast vakkennis zijn vaardigheden op het vlak van vraagverheldering hierbij cruciaal. Dit vraagt om sensitiviteit, creativiteit, oplossingsgerichtheid, maar ook om vasthoudendheid.
Het programma bestaat uit 5 modulen, waarin continu eigen vraagstukken kunnen worden ingebracht:

  1. Juridisch kader Wmo 
  2. Het gesprek en de Kanteling
  3. Beperkingen en participatieproblemen door aandoening of handicap en ziektebeelden
  4. Indicatiesteling Hulp bij het huishouden
  5. Indicatiestelling eenvoudige Woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers die werkzaam zijn in het Sociaal Domein, betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo of daarin geïnteresseerd zijn.

Aanpak

Tijdens deze opleiding wisselen we de theorie af met praktijkopdrachten. Daartoe kunt u zelf praktijkvoorbeelden en cases aandragen. Door middel van deze praktijkcases worden uw kennis en vaardigheden grondig aangescherpt. Op deze manier wordt deze opleiding optimaal afgestemd op de praktijk en kunt u uw kennis en vaardigheden direct toepassen binnen uw werksituatie.

Praktische informatie

- Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten:  zie website
Locatie: in 8 regio's

- Maatwerk / in-company
Tarief:  in overleg
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is lid van de Nederlandse Raad van Training en Opleiding (NRTO).
De organisatie is gecertificeerd door CEDEO.

Meer informatie

Op de website van de Bestuursacademie.

Vakgebied 
Thema