Zicht op veiligheid

Zicht op veiligheid

Aanbieder: 
Samen Veilig Midden Nederland
Lesduur: 
4 dagdelen

Opleidingsniveau:

Als beroepskracht kunt u te maken krijgen met gezinssituaties waarbij u twijfelt over een goede / veilige ontwikkeling van de kinderen. In deze training leert u hoe u deze zorgen bespreekbaar kunt maken met het gezin en met het netwerk van het gezin.

Resultaat

Na de training Zicht op veiligheid weet de deelnemer:

  • wat het begrip ‘veiligheid’ inhoudt en hoe normen en waarden een rol spelen in de beoordeling hiervan.
  • welke oplossingsgerichte gesprekstechnieken u in kunt zetten om veiligheid te kunnen inschalen.
  • of de interventies die men inzet voldoende bijdragen aan het vergroten van de veiligheid van het kind.
  • hoe de krachten en zorgen van ouders en hun netwerk te onderzoeken.
  • hoe aan te sluiten bij de doelen van ouders in relatie tot de veiligheid van de kinderen.
  • wat de rol is van andere professionals in de jeugdzorg, zoals die van de gebiedsgerichte Save-teams als het gaat om veiligheid van het kind.

De training draagt bij aan de volgende competenties:

  • Versterkt eigen kracht en zelfregie
  • Verheldert vragen en behoeften
  • Stimuleert verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag

Inhoud

De training is gebaseerd op uitgangspunten van het Oplossingsgericht werken en Signs of Safety.
Het gaat dan om uitgangspunten als: vragen stellen in plaats van zeggen hoe het moet, de persoon centraal stellen in plaats van het probleem en het werken met een niet-oordelende houding.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

Aanpak

Samen met de andere deelnemers werkt u aan een casus en bespreekt u de veiligheid met een ‘echte’ vader of moeder (gespeeld door een professionele trainingsacteur). Na deze training kunt u een zorgvuldige weging over veiligheid van het kind maken en weet u wat uw rol is en die van andere professionals in de jeugdzorg.

Praktische informatie

Individuele inschrijving voor de training
Totale kosten: neem hiervoor contact op met de aanbieder
Locatie: Utrecht

- Maatwerk / in-company
Totale tarief voor de training (inclusief voorbereiding en nazorg): in overleg
Locatie: in overleg

De trainingen worden altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de wensen van de deelnemers.

Erkenning van de opleiding

De organisatie is gecertificeerd door CEDEO

Meer informatie

Op de website van Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland.