Zorgvuldig handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

Zorgvuldig handelen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

Aanbieder: 
Dessaur Trainingen
Lesduur: 
12 uur plus 8 uur zelfstudie verdeeld over 2 weken.

Opleidingsniveau:

Organisaties die met kinderen, ouders en andere volwassenen werken worden verplicht om iets met signalen van geweld te doen. Maar hoe herken je die signalen, en hoe moet je vervolgens handelen? Dat leer je tijdens deze training.

Resultaat

Na het volgen van de training:

  • weet de deelnemer alles over de meldcode, de vormen van mishandeling die er zijn en wat veilig Thuis voor hen kan betekenen;
  • is de deelnemer ervan doordrongen waar de organisatie specifieke meldcode uit bestaat, en wat dit voor de deelnemer betekent in de uitvoering;
  • is de deelnemer zich bewust van de eigen dilemma’s in het handelen en weet hoe hiermee om te gaan wanneer er (een vermoeden van) geweld aan de orde is, waarna hij aanstuurt op een, voor alle partijen veilige situatie;
  • kan de deelnemer bij situaties waarbij sprake is van verborgen leed zoals mishandeling handelen vanuit de eigen kracht en weet precies wat hem en de collega’s te doen staat;
  • heeft de deelnemer het lef wanneer er gehandeld moet worden en kan de stappen van de meldcode adequaat inzetten om zo escalatie te voorkomen;
  • kan de deelnemer een bijdrage leveren en het verschil maken in het (vroegtijdig) stoppen van de geweldspiraal bij een volwassenen of een kind.

Inhoud

In dagdeel 1 staat het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Er is aandacht voor de verschillende vormen van geweld, de aard en omvang en de signalen die hierop kunnen duiden. Daarnaast wordt uitgebreid stil gestaan bij de eigen eventuele handelingsverlegenheid en mogelijke blokkades rondom de thematiek.

In dagdeel 2 staat het handelen centraal. Op spelende wijze leert men wat de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn en hoe deze op zo’n manier te hanteren dat de medewerkers zich in hun kracht voelen staan en cliënten zich geholpen en gehoord voelen. Er is mogelijkheid tot het inbrengen van eigen casuïstiek.

De training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers, leidinggevenden (manager/teamleider), staf en/of bestuurders (directeur/bestuurder).

Aanpak

Er wordt gewerkt met een combinatie van praktijk, theorie en oefeningen met een trainingsacteur.

De trainer kijkt indien gewenst mee naar de eigen te maken meldcode en kan, wanneer deze ‘organisatie specifiek’ is meelezen of deze inderdaad voldoet aan de wettelijke eisen. Dessaur Trainingen geeft eenmalig concrete tips ter verbetering, wanneer nodig.
De trainer verstrekt voorafgaand aan de training een checklist waarmee in kaart gebracht kan worden wat de organisatie ‘moet’ doen om ‘meldcode proof’ te worden, maar ook wat al is gedaan.
Een half jaar na de gevolgde training krijgen de deelnemers een meldcode coachgesprek via skype of telefoon om te evalueren wat het effect is van de gevolgde training en wat bijgesteld moet worden ten behoeve van het implementeren en borgen van de meldcode.

Uit de deelnemersevaluatie

"Naomi Dessaur heeft een training gegeven in onze organisatie over alle vormen van kindermishandeling waar je als werker in de gezondheidszorg voor kinderen mee te maken kunt hebben. Niet alleen kennis en vaardigheden komen aan bod, maar ook belangrijke zaken als de eigen normen en waarden waarmee je als hulpverlener dit soort complexe situaties beoordeelt en die veel invloed kunnen hebben op je handelen." Naomi is perfect in staat al deze aspecten in samenhang in haar lessen op te nemen en maakt daarmee haar training tot een inspirerende ervaring."
Eric Boldingh Arts - Tyltylcentrum de Witte Vogel

"Als trainer creëert zij een veilig leerklimaat voor het voeren van gesprekken, een rollenspel, waar veel medisch professionals een milde ‘allergie’ voor hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ervaren actrice. Deze speelt de rol van diverse soorten moeders: de boze, verontwaardigde, of ontkennend, afwerende moeder bijvoorbeeld. Ook een slachtoffer van huiselijk geweld kan zo’n rol zijn. Zij en Naomi waren goed op elkaar ingespeeld. Hierdoor kon per moment de ‘film’ worden onderbroken, aangepast, herhaald e.d. Omdat het klimaat veilig was, kon er veel worden nabesproken en dus veel worden geleerd."
Claire Woltering, kinderarts, Voorzitter commissie Veilig Thuis, Reinier de Graaf Delft

Praktische informatie

- Maatwerk / in-company
Totale tarief: € 4.445 voor max. 12 personen (incl. BTW en excl. reiskosten naar de locatie van de opdrachtgever.)
Locatie: in overleg

Erkenning van de opleiding

De organisatie is een door de overheid erkende onderwijsinstelling.
De organisatie is gecertificeerd door het CRKBO.

Meer informatie

Op de website van Dessaur Trainingen.